frequently asked questions

ik ben nog geen bewoner

Vanaf 16 mei zullen we zicht hebben op bijkomende beschikbaarheden voor 2024-2025. Deze zullen die dag op onze site geplaatst worden. Op 18 mei organiseren we een bezoekdag waarvoor een afspraak kan vastgelegd worden via 09/4306255 op 17 mei tussen 9h00 en 12h00.

 

 

 

 


Bij de start van je contract moeten volgende documenten getekend worden :
– Huurcontract : dit contract omschrijft de rechten en plichten van de huurder en verhuurder;
– Algemene voorwaarden : dit omvat alle voorwaarden die moeten nageleefd worden op kot;
– Plaatsbeschrijving : dit is een gedetailleerde omschrijving van je kamer of studio (wordt opgemaakt bij intrede).


Bij het ondertekenen van je contract heb je je identiteitskaart of itsme nodig.
Ben je jonger dan 18, dan zal één van je ouders ook het contract moeten ondertekenen.

De ondertekening gebeurt digitaal.


Het huurcontract loopt over een periode van 12 maanden, van half september tot half september.


Naast de maandelijkse huurprijs (afhankelijk van het kamertype) betaal je maandelijks een forfait voor gas & elektriciteit. Dit forfait bedraagt € 65 en is meegerekend in de opgegeven huurprijzen.


De waarborg bedraagt 2 maanden huur. Deze moet 3 maand voor de start van de overeenkomst betaald worden op de rekening van KotCompany.


Je krijgt een mail met de datum waarop je je sleutels in ontvangst kan nemen (in september). Alvorens de sleutels te overhandigen, hebben we van jou volgende zaken nodig : ondertekende huurovereenkomst,  ondertekend document met algemene voorwaarden, een bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling en een bewijs van betaling van de waarborg.

Je ontvangt twee identieke sleutels. Die passen zowel op de voordeur als op jouw kamerdeur.


Iedere kamer is uitgerust met een bed, kleerkast, boekenkast, een bureau en een frigo. 

Je voorziet zelf een matras en eventueel bijkomend meubilair.


Het is niet toegestaan om te schilderen of gaten te maken in de muren met nagels of pluggen. Verder mag je ook geen posters of kaders aan de muren hangen.

Elke schade aan verf- en/of pleisterwerk wordt door ons hersteld op kosten van de huurder met een minimum van € 50 per schade.


Deze zijn 90 cm x 200 cm.


Omwille van de privacy wetgeving kunnen wij geen contactgegevens van onze huurders doorgeven.


ik ben bewoner

Interne wissels zijn uiteraard mogelijk. Je stuurt hiervoor best een mail naar evelyne@kotcompany.be en dit uiterlijk op 22 maart 2024, zodat we jouw kamer alvast kunnen vastleggen.


Indien je kamer in orde is, krijg je je waarborg terugbetaald via overschrijving binnen 3 maand na beëindiging van de huurovereenkomst. 

Schade wordt in mindering gebracht op het terugbetaalde bedrag.


Op sommige locaties worden parkeerplaatsen apart verhuurd. Indien je hiervoor interesse hebt, kun je meer informatie krijgen via evelyne@kotcompany.be.


Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je kamer. Enkel de gemeenschappelijke ruimtes worden door een professioneel poetsteam onderhouden: de gangen en trappen, gemeenschappelijke keukens, leefruimte en gemeenschappelijke badkamers. De buitenkant van de ramen wordt 2x/jaar gepoetst door een gespecialiseerde firma.


Op je kamer is enkel een aansluiting voorzien ; een abonnement moet je zelf aanvragen via Telenet. Indien je een afspraak maakt, moet je dit minstens een week op voorhand laten weten via service@kotcompany.be zodat wij de technieker toegang kunnen geven.


In al onze gebouwen is wifi voorzien. Bij intrede krijg je de nodige informatie om je aan te melden op het netwerk.

 

 


Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, kan je je overeenkomst vroegtijdig beëindigen met een opzeggingstermijn van twee maanden bij het stopzetten van je studies. De opzegging moet schriftelijk ofwel per mail met lees- en ontvangstbevestiging ofwel per aangetekend schrijven worden verstuurd met opgave van de reden en het bijvoegen van de bewijsstukken. De opzeggings­termijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de verzending van deze brief/mail.  

 


Er geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen van KotCompany, zowel in de kamers als de gemeenschappelijke ruimtes. Ook vapen of enige andere vorm van elektronische sigaret is verboden. Roken kan enkel op de aangegeven buitenruimtes.

Bij overtredingen wordt een boete van € 75 in rekening gebracht.